ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน เส้นทางคมนาคม ( 1 )
100.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 0 )
0.00%
ระบบ internet ( 0 )
0.00%