หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เกาะวาเลนไทน์
เขาคันเบ็ด
เขาหนาม
ถ้ำโยคี
พระธาตุแก่งสร้อย
เกาะวาเลนไทน์
เขาคันเบ็ด
เขาหนาม
ถ้ำโยคี
พระธาตุแก่งสร้อย
สถานที่สำคัญในตำบลบ้านนา
สาธารณสุขในตำบลบ้านนา
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านนา
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
1
2
3
 
 
 
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
นายกัมปนาท ระมั่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 239 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญชองสัญญาหรือ [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 467 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 197 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกั [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญชองสัญญาหรือ [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 220 
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 310 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญชองสัญญาหรือ [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 217 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) [ 26 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 184 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) [ 19 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 233 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านผาลาด ความยาวรวม ๑,๘๖๐.๐ [ 17 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 99 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้ออินเวอร์เตอร์ ขนาด 1000 W 24 V จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้ออินเวอร์เตอร์ ขนาด 1200 W 24 V จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (9 มิ.ย. 2565)    อ่าน 244  ตอบ 0  
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือ
สั่งการ สถ.
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ส่สงแบบสำรวจถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ด่วนที่สุด ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดตากของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 176 
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ไตรมาส 4/2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตาก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 694 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก อำเภอแม่สอด อำเภอวังเจ้า [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่10/2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
 
 
 
อบต.วังจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเยาว์ ตุ้นคำ หมู่ที่ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าสายลวด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสายลวดเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนไทยเเ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ขะเนจื้อ โครงการฝายประชาอาสา ระยะที่ 2 ณ ลำห้วยบ้านแม่ระมาดน้อย [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา เข้าดูแลควบคุมงานลงหินคลุกบดอัด หมู่ที่ ๑๑ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำรึม งานไฟฟ้า(กองช่าง อบต.น้ำรึม)ดำเนินงานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.น้ำรึม ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 (ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.วังเจ้า วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเจ้า สมัยสามัญ สมัยที่ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวใต้ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.01) รายงา [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและได้มอบสุขาเคลื่อนที่รวมทั้งสนับสนุนอาหารเสริมให้กับผ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ทุ่งหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาล [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 


อบต.แม่วะหลวง ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่วะหลวง อาหารเสริม (นม) [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่กาษา จ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่กาษา จ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่กาษา จ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่กลอง ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.แม่กลอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ท้องฟ้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหา [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ท้องฟ้า จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม้วขุนห [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.ท่าสายลวด โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2566 - 2570) [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.มหาวัน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.มหาวัน ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกี [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ด่านแม่ละเมา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ด่านแม่ละเมา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ด่านแม่ละเมา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ด่านแม่ละเมา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ โดยวิธีเฉ [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.ด่านแม่ละเมา ซื้อจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนดิน หมู่ 8 บ้านห้วยปลาหลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]


ทต.ทุ่งหลวง จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่จะเรา โดยวิธีเฉพ [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่ตื่น โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ห [ 28 พ.ย. 2565 ]


อบต.แม่ตื่น จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลั [ 28 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
OTOP
 
ผลิตภัณฑ์
 

กลุ่มแปรรูปปลาย่างคุ้มเสลียมและกลุ่มปลาย่างบ้านสันป่าป๋วย

เกาะวาเลนไทน์
 
TRAVEL
 
สถานที่
สำคัญ
 
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านนา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน เส้นทางคมนาคม
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ระบบ internet
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์... เพื่อท้องถิ่นไทย
 
คู่มือประชาชน
Our Service
 
 
 
Link
ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
แบบคำขอรับลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำร้องแจ้ง
การขอรับบริการทางออนไลน์
ระบบจองคิวออนไลน์
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์ : 098-249-6560 E-Mail : bannatak@hotmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
จำนวนผู้เข้าชม 2,205,166 เริ่มนับ 20 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-249-6560
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10